Pre potreby zákazníka vypracujeme hydraulickú schému alebo návrh riešenia konkrétneho zariadenia. Na základe podkladov od zákazníka modelujeme nádrž s prvkami a priestorové riešenia v súlade s potrebami a priestorovými podmienkami. Prikladajú sa komponenty a bloky. V prípade potreby navrhneme a vymodelujeme zákaznícke bloky pre funkčné schémy podľa požiadavky. Na 3D modelovanie využívame  software Solid Works spoločnosti Dassault Systems. Všetky návrhy odošleme zákazníkovi. 
Po odsúhlasení montujeme agregát a odovzdávame otestovaný a nastavený na požadovaný prevádzkový tlak.