Tisíce cyklov hydraulického systému vylučujú do nádrží drobné čiastočky prachu, tesnív a kovové častice z hydraulických komponentov. Všetko zostáva pod hladinou na dne a stenách hydraulických nádrží. Kal sa dostáva späť do okruhu hydrogenerátorom a spôsobuje neustále odieranie rozvádzačov a prvkov hydraulického systému.