U zákazníkov inštalujeme prenosné, mobilné alebo stacionárne zariadenia. Filtračné stanice sú univerzálne alebo vyrobené a inštalované presne podľa zadania zákazníkov s nadstavbami pre konkrétne technológie výrobných operácií. Napríklad filtrovanie a doplňovanie plus kvapalín, prípadne prečerpávanie.