Podľa konkrétnych zadaní, stanovených parametrov a priestorových podmienok pripravíme agregáty do Vašej výroby alebo na stroje a zariadenia, ktoré vyrábate.